> volgende film

Urban China in Transition
zaterdag 9 juni | 11.00 uur | Nederlandse première

Our Courtyard: Bai People of South West China
Yang woonde met twee ooms in hun ouderlijk huis met binnenplaats. Als gevolg van de collectivisering in de jaren ’50 werd hun land ontnomen en moesten zij vertrekken. Yang mocht blijven omdat hij de status van boer had. In de huidige markteconomie van China worden eigendomsrechten hersteld en zoeken veel Chinezen naar betere leefomstandigheden. Deze film opent het hek naar de binnenplaats van het ouderlijk huis van Yang. Het laat een licht schijnen op het leven en emoties van de familie als zij terug kijken in de geschiedenis en vooruit kijken hoe zij een thuis, waarin zij en komende generaties Yang kunnen gedijen, veilig kunnen stellen.

Frode Storaas (Norway) and He Yuan Wang (China) | China | 2006 | 59 min | Engels ondertiteld

camera: Frode Storaas and He Yuan Wang
sound: Frode Stroraas and He Yuan Wang
editor: He Yuan Wang
producer: Frode Storaas

contact: Frode Stroraas (University of Bergen, Norway)
t: +47 55588172
e: frode.storaas@bm.uib.no

Frode Storaas is Associate Professor bij Bergen Museum, University of Bergen. Zijn onderzoeksinteresses zijn pastoralisme / nomadisme, agro-pastoralisme, ontwikkelingsproblematiek, etniciteit en conflict, en visuele antropologie. Storaas is regionaal gespecialiseerd in Oost en Zuid Afrika, Noord Amerika en Noorwegen. Hij heeft documentaires en andere visuele documenten gemaakt van Afrika, het Midden Oosten, Mexico, de VS, China en Noorwegen. He Yuan is geboren in 1975. Hij studeerde in 2001 af aan Yunnan University met een major in Visuele Antropologie. Hij is werkzaam bij de Yunnan Academy of Social Sciences.