Indonesië


> volgende

< vorigeAmsterdam | vrijdag 4 juni | 11.00 uur  

Lamster | seminar

J.C. Lamster, kapitein bij de Topografische Dienst van het Nederlands-Indisch leger, werd door het toenmalige Koloniaal Instituut, de voorloper van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, in februari 1912 voor een jaar ingehuurd om foto’s en filmopnamen te maken in de kolonie (hoewel hij zich beperkte tot Java en Bali). De films waren bedoeld om in Nederland vertoond  te worden. Het nieuw opgerichte instituut gebruikte de opnamen voor voorstellingen met gesproken toelichtingen ‘tot verbreiding van kennis onzer koloniën’ en om toeschouwers te bewegen zich in de kolonie te vestigen. Over Lamster verschijnt een boek bij uitgeverij KIT Publishers en een dvd met filmopnamen gerestaureerd en gedigitaliseerd door Eye Film Instituut Nederland, onder de titel: J.C. Lamster, een vroege filmer in Nederlands-Indië. Deze zullen op vrijdagavond 4 juni gepresenteerd worden in de Grote Zaal van het voormalig Koloniaal Instituut. In het seminar van hedenmorgen gaan we met de auteurs van het boek, Janneke van Dijk, Jaap de Jonge en Nico de Klerk, tevens samensteller van de dvd, dieper in op leven en werk van Lamster, aan de hand van film- en fotomateriaal. De Indonesische filmmaker en antropoloog Aryo Danusiri, die koloniaal filmmateriaal uit Nederlands-Indië heeft bestudeerd, zal zijn visie op het materiaal van Lamster geven.
Amsterdam | vrijdag 4 juni | 14.30 uur  

Playing between Elephants
Nederlandse première

Een jaar na de tsunami is UN-HABITAT eindelijk begonnen met het herbouwen van de huizen in het dorp Geunting Timu op het Indonesische eiland Aceh. Daarmee beginnen echter ook de problemen voor het dorpshoofd. Hij overziet niet alleen de bouw maar is ook verantwoordelijk voor de hulpgelden en goederen. Ook moet hij verschillende dorpsdrama’s zoals ongelukken en branden het hoofd zien te bieden. Terwijl hij het project aan de gang probeert te houden, varen de lokale stamoudsten, dorpsbewoners, bouwvakkers en UN-medewerkers een eigen koers.

Aryo Danusiri (Indonesië) | Atjeh, Indonesië | 2008 | 90 min | Atjeh, Indonesisch, Engels gesproken, Engels ondertiteld
Amsterdam | vrijdag 4 juni | 20.30 uur  

Book and DVD presentation
J.C. Lamster, een vroege filmer in Nederlands-Indië


J.C. Lamster, kapitein bij de Topografische Dienst van het Nederlands-Indisch leger, werd door het toenmalige Koloniaal Instituut, nu het Koninklijk Instituut voor de Tropen, in februari 1912 voor een jaar ingehuurd om foto’s en filmopnamen te maken in de kolonie (hoewel hij zich beperkte tot Java en Bali). De films waren bedoeld om in Nederland vertoond  te worden Het nieuw opgerichte instituut gebruikte de opnamen voor voorstellingen met gesproken toelichtingen ‘tot verbreiding van kennis onzer koloniën’ en om toeschouwers te bewegen zich in de kolonie te vestigen.Het boek en de dvd getiteld J.C. Lamster, een vroege filmer in Nederlands-Indië worden vanavond officieel gepresenteerd. Het boek wordt uitgegeven door KIT Publishers en is geschreven door Janneke van Dijk, Jaap de Jonge en Nico de Klerk. De dvd is samengesteld door het Eye Film Instituut Nederland. Voor deze avond heeft het instituut een compilatie van films van Lamster gemaakt, die op het originele, 35mm. formaat met 18 beeldjes per seconde vertoond zullen worden. De omlijsting zal bestaan uit live-muziek van een ensemble bestaande uit: Martin de Ruiter – piano, Kay Sleking – gitaar, Pien Straesser – zang en Gregor Overtoom – viool. Michel Sluysmans zal de originele begeleidende teksten bij de films voordragen.