Zuid-Afrika: Na de oorlog

Amsterdam | donderdag 3 juni | 11.00 uur
Gevolgd door discussie met de regisseurs

> volgende

< vorige

Across the Border

In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw stuurde het apartheidsregime in Zuid-Afrika duizenden jonge soldaten naar de grens met Namibië en Angola om te vechten tegen de Namibische vrijheidsbeweging SWAPO en het ANC. Behalve het leger was ook de Koevoet-eenheid actief, een effectieve moordmachine die veel slachtoffers maakte. Volgens de Waardheids- en Verzoeningscommissie maakte het apartheidsregime meer slachtoffers in buurlanden dan in Zuid-Afrika zelf. Across the Border laat vier blanke oorlogsveteranen aan het woord. Leon heeft geen spijt en is trots op zijn betrokkenheid in Koevoet. John, Sean en Mark verkeren nog steeds in staat van oorlog, maar vooral met zichzelf. Ze lijden aan post-traumatische stressstoornis. Hun agressie, paranoïde gedachten en handelen vormen een bedreiging voor het nieuwe Zuid-Afrika.

Saskia Vredeveld (Zuid Afrika) | Zuid Afrika | 1999 | 55 min | Afrikaans en Engels gesproken, Engels ondertiteld


When the War is Over

When the War is Over gaat over de naweeën van de Zuid-Afrikaanse strijd tegen apartheid, bezien door de ogen van twee leden van de Bonteheuvel Military Wing (BMW), een militante weerstandsbeweging. Gori is kapitein in het leger van het nieuwe Zuid-Afrika. Bijna tien jaar na zijn terugkeer in de samenleving heeft hij nog steeds moeite met het leven na de apartheid, en met zijn leven als getrouwde man. Alleen in extreme omstandigheden – het bestrijden van bendes, drugshandel en andere criminele activiteiten – voelt hij zich goed. Zijn vriend Marlon, die hij nog kent van de guerillagroep, is zoals de meeste ex-activisten lid van een bende geworden. Desondanks is Marlons politieke visie intact gebleven en wil hij het leven van geweld achter zich laten. Hij organiseert vredesbesprekingen tussen elkaar bestrijdende groeperingen, maar als zijn zus wordt vermoord door een rivaliserende bende moet hij een beslissing nemen.

François Verster (Zuid Afrika) | Zuid Afrika | 2002 | 52 min | Engels en Afrikaans gesproken, Engels ondertiteld

prijzen: Best Film, Norwegian Documentary Film Festival 2003, SIGNIS Award, Zanzibar International Film Festival 2003, Gold Stone Award 2003, Stone Craft Awards 2003: Direction, Script, Music.