Nieuw leven in de oude wijk


< vorige

Amsterdam | zondag 6 juni | 13.00 uur

Hier – in de Dapperbuurt
Wereld première

In Hier gaat de filmmaker op ontdekkingsreis in zijn eigen buurt, met als uitgangspunt de vraag wat betrokkenheid bij de eigen omgeving betekent. Bewonersparticipatie is een speerpunt in de wijkaanpak van de overheid in de Amsterdamse Dapperbuurt. De film toont enkele voorbeelden uit het grote aantal voorstellen dat bewoners indienden om de leefbaarheid in de buurt te vergroten, waarbij de film zelf een van de initiatieven is. Verschillende projecten worden in beeld gebracht, terwijl initiatiefnemers worden gevolgd en gevraagd naar hun beweegredenen en ervaringen. Daarbij komen ten slotte ook de camera en het gegeven van participerende observatie aan bod.

Floris Paalman (Nederland) | Dapperbuurt, Amsterdam | 2010 | 85 min | Nederlands gesproken


Amsterdam | zondag 6 juni | 16.00 uur

Rook, Gezag en Rummikub
Wereld première

De eerste bewoners van Nieuwland, Schiedam, zagen hun wijk sinds de jaren zestig van de vorige eeuw veranderen. Zij zijn inmiddels hoogbejaard en vormen nu een witte minderheid. Na hen kwamen de migranten voor wie Nieuwland weer hún nieuwe land was. Ruim een jaar lang volgde Steef Meyknecht vier verhalen uit deze wijk: groep 8 van de islamitische basisschool Ababil, de Rummikub-clup van Riet, het sigarettenwinkeltje van Uli en wijkagent Ferry. Samen vormen ze een betekenisvol portret van deze Vogelaarwijk. Maatschappelijke en politieke issues krijgen zo een menselijk, alledaags gezicht.

Steef Meyknecht (the Netherlands) | Nieuwland, Schiedam, the Netherlands | 2010 | 85 min | Dutch spoken, English subtitles