REFLECTIONS OF CHINA

Tropentheater, Amsterdam | vrijdag 10 juni | 20.30 uur
Ingeleid door Pay-Uun Hiu* en gevolgd door discussie met de regisseur  


> volgende

< vorigeThe Old Harp
Nederlandse première

Deze associatieve film is gebaseerd op het Chinese gedicht ‘The Old Harp’ en onderzoekt de relatie tussen de Nederlandse dichter J. Slauerhoff (1898-1936), de Chinese dichter Bay Juyi (772-846) en de klank van de traditionele Chinese harp, de guzheng. De poëzie van Bai Juyi was een inspiratiebron voor Slauerhoff en hij beschouwde de Chinese dichter als zijn zielsverwant. De film combineert historisch filmmateriaal met beelden van deze tijd en is een voortzetting van de tijdloze reflectie op de relatie tussen Oost en West in woord, beeld en geluid. The Old Harp was als filminstallatie te zien in het Nederlandse Culturele Centrum tijdens de wereldexpositie 2010 in Shanghai.

Monique Verhoeckx (Nederland) | China, Nederland | 2011 | 20 min | Engelse, Chinese en Nederlandse titelsCollectie EYE Filminstituut Nederland

> www.filipkimhoduo.posterous.comRomance of the Western Chamber

Een eerste versie van dit klassieke drama over liefde en huwelijk is van Yan Zhen (779-831), vriend en tijdgenoot van de dichter Bai Juyi. Op weg naar de hoofdstad ontmoet de jonge wetenschapper Zhang de mooie Yingying bij de Pujiu-Temple, waar zij verblijft met haar familie en dienstbode Hongniang. Als ze verliefd worden, valt bendeleider Sun Feihu de tempel aan omdat hij het meisje wil hebben. Haar moeder belooft Yingyings hand aan degene die de bandieten verslaat, maar ze breekt haar belofte. De geliefden wisselen liefdesbrieven en gedichten uit met hulp van de dienstbode, en ze ontmoeten elkaar in het geheim in The Western Chamber. In een scene met een vroege vorm van visuele effecten vermoordt Zhang Sun met een streek van de pen. Was het allemaal een droom?

Hou Yao (China) | China | 1927 | 59 min | zwijgende film, begeleid met live-muziek van het Filip Kimho Duo


* Pay-Uun Hiu is eindredacteur bij de Volkskrant, schrijfster en journaliste